Ban Phong trào Đoàn Viện ISB – ISB Event Team được thành lập vào năm 2016 và được biết đến với tên gọi thân quen là ET.

Trải qua 7 thế hệ thành viên, ISB Event Team đóng vai trò như một người tiên phong trong việc tổ chức những sự kiện, chương trình với quy mô đa dạng không chỉ dừng lại ở Viện ISB mà còn mở rộng tới cộng đồng UEH. Với mong muốn tạo ra nhiều sân chơi lành mạnh và năng động, ISB Event Team luôn không ngừng đổi mới và sáng tạo hướng đến cộng đồng sinh viên toàn quốc.

Ban Phong trào Đoàn Viện – ISB Event Team được thành lập vào năm 2016 và được biết đến với tên gọi thân quen là ET.

Trải qua 7 thế hệ thành viên, ISB Event Team đóng vai trò như một người tiên phong trong việc tổ chức những sự kiện, chương trình với quy mô đa dạng không chỉ dừng lại ở Viện ISB mà còn mở rộng tới cộng đồng UEH. Với mong muốn tạo ra nhiều sân chơi lành mạnh và năng động, ISB Event Team luôn không ngừng đổi mới và sáng tạo hướng đến cộng đồng sinh viên toàn quốc.

ET DEPARTMENTS