APPLICATION ROUND RESULT ANNOUNCEMENT

 

Student ID:

 

 

No.IDNameClass

1

6741

Nguyễn Hồ Kim Ngân

PWB 14.0.1

2

6830

Nguyễn Ngọc Nhi

WSD 14.0.1

3

6799

Lương Gia Phúc

PWB 14.5.2

4

6805

Nguyễn Trần Vĩnh Khang

IBU01

5

6928

Lê Thị Kiều Trinh

DH49MARF02

6

6767

Nguyễn Quang Minh

DH49IBUF01

7

6890

Bùi Gia Bảo

WSB 14.4.1

8

6992

Ừng Phú Nông

DH49IBUF02

9

6879

Bùi Gia Long

IBUF06

10

6869

Dương Đình Quốc

MARF01

11

6909

Lê Nhật Vy

MARF02

12

6956

Trịnh Bảo Châu

14.0.3 WSB

13

6772

Phạm Anh Kiệt

WSB 14.0.1

14

6943

Nhan Anh Thư

PWB 14.4.1

15

6907

Nguyễn Minh Khôi

IBUF06

16

6968

Đỗ Nguyễn Như Quỳnh

WSB 14.0.3

17

6906

Lê Thị Châu Anh

DH49MARF02

18

6749

Nguyễn Hiền Phúc An

DH49IBUF02

19

6750

Nguyễn Cảnh Đạt

DH49FINF01

20

7047

Trần Thị Huyền Trân

WSB 14.5.2

21

6811

Nguyễn Thanh Tâm

DH49IBUF02

22

6808

Lê Đức Thành Danh

IBUF01

23

6803

Phạm Nguyễn Quốc An

DH49IBUF01

24

6852

Phạm Lý Minh Khoa

DH49-IBUF01

25

6934

Hồ Ngọc Linh

WSB 14.0.3

26

7054

Lê Thị Quỳnh Nga

IBUFO1

27

6948

Đinh Thị Khánh Huyền

DH49IBUF05

28

6800

Đỗ Mai Quyên

DH49MARF01

29

6745

Nguyễn Hồ Cường Phát

DH49IBUF03

30

6763

Nguyễn Ngọc Vĩnh Hảo

WSB 14.0.4

31

6911

Nguyễn Vương Nhi

WSB 14.0.1

32

6752

Phùng Minh Anh

DH49IBUF08

33

6983

Văn Khánh Huyền

IBUF06

34

6774

Ngô Bảo Nhi

DH49MANF01

35

6835

Lê Tuấn Thuỳ Linh

MARF04

36

6759

Mai Phan Minh Trân

DH49ASEF01

37

6872

Đặng Gia Huy

IBUF08

38

6826

Nguyễn Ngọc Bảo Linh

IBUF06

39

6981

Cao Võ Quang Thắng

IBUF01

40

6985

Le Tuyet Loan

WSB 14.0.2

41

6802

Trịnh Trần Phước Quang

PWB 14.0.3

42

6881

Nguyễn Ngọc Như Ý

DH49ASEF01

43

6870

Đặng Lê Vân Thảo

DH49FINF01

44

7038

Lê Nguyễn Nhật Vy

PWB 14.0.3

45

6920

Lam Dieu Tam

DH49MARF03

46

6860

Nguyễn Bá Tuấn

DH49IBUF05

47

6999

Trần Nhật Phương

DH49IBUF05

48

7020

Trần Duy Nam

ASEF01

49

6899

Nguyen Minh Hang

PWB14.2

50

6963

Lê Nhựt Phú

IBUF01

51

6794

Pham Le Minh Khue

WSB 14.0.3

52

6946

Vũ Thái Bình

IBUF02

53

6912

Nguyễn Phương Thành

DH49MARF02

54

6820

Mai Lê Trúc Anh

Mar03

55

6905

Nguyễn Thành Nghĩa

IBUF07

56

6916

Nguyễn Đỗ Lam Khuê

DH49IBUF02

57

6967

Trần Thị Mỹ Tú

DH49MARF03

58

6970

Phạm Mai Bảo Ngân

DH49IBUF06

59

6977

Phạm Kim Loan

DH49MAR01

60

6975

Phùng Hà Thu Giang

DH49MARF101

61

6901

Hồ Anh Thư

WSB 14.0.3

62

6784

Lê Trương Bảo Ngọc

DH49IBUF02

63

7029

Thân Thiệu Thùy Linh

DH49MARF01

64

6769

Võ Lê Mai Thảo

DH49MARF01