APPLICATION ROUND RESULT ANNOUNCEMENT

 

Student ID:

 

 

No.IDNameClassStudent IDView

1

6741

Nguyễn Hồ Kim Ngân

PWB 14.0.1

23006010

View

2

6830

Nguyễn Ngọc Nhi

WSD 14.0.1

23005326

View

3

6799

Lương Gia Phúc

PWB 14.5.2

23005730

View

4

6805

Nguyễn Trần Vĩnh Khang

IBU01

31231024815

View

5

6928

Lê Thị Kiều Trinh

DH49MARF02

31231027243

View

6

6767

Nguyễn Quang Minh

DH49IBUF01

31231022143

View

7

6890

Bùi Gia Bảo

WSB 14.4.1

23005310

View

8

6992

Ừng Phú Nông

DH49IBUF02

31231021285

View

9

6879

Bùi Gia Long

IBUF06

31231027844

View

10

6869

Dương Đình Quốc

MARF01

31231025120

View

11

6909

Lê Nhật Vy

MARF02

31231023263

View

12

6956

Trịnh Bảo Châu

14.0.3 WSB

23005400

View

13

6772

Phạm Anh Kiệt

WSB 14.0.1

23005719

View

14

6943

Nhan Anh Thư

PWB 14.4.1

23005567

View

15

6907

Nguyễn Minh Khôi

IBUF06

31231023744

View

16

6968

Đỗ Nguyễn Như Quỳnh

WSB 14.0.3

23006280

View

17

6906

Lê Thị Châu Anh

DH49MARF02

31231027625

View

18

6749

Nguyễn Hiền Phúc An

DH49IBUF02

31231023491

View

19

6750

Nguyễn Cảnh Đạt

DH49FINF01

31231022905

View

20

7047

Trần Thị Huyền Trân

WSB 14.5.2

23005334

View

21

6811

Nguyễn Thanh Tâm

DH49IBUF02

31231023779

View

22

6808

Lê Đức Thành Danh

IBUF01

31231025516

View

23

6803

Phạm Nguyễn Quốc An

DH49IBUF01

31231023492

View

24

6852

Phạm Lý Minh Khoa

DH49-IBUF01

31231023938

View

25

6934

Hồ Ngọc Linh

WSB 14.0.3

23005581

View

26

7054

Lê Thị Quỳnh Nga

IBUFO1

31231026523

View

27

6948

Đinh Thị Khánh Huyền

DH49IBUF05

31231027831

View

28

6800

Đỗ Mai Quyên

DH49MARF01

31231023510

View

29

6745

Nguyễn Hồ Cường Phát

DH49IBUF03

31231020895

View

30

6763

Nguyễn Ngọc Vĩnh Hảo

WSB 14.0.4

23005483

View

31

6911

Nguyễn Vương Nhi

WSB 14.0.1

23006112

View

32

6752

Phùng Minh Anh

DH49IBUF08

31231027875

View

33

6983

Văn Khánh Huyền

IBUF06

31231026140

View

34

6774

Ngô Bảo Nhi

DH49MANF01

31231020051

View

35

6835

Lê Tuấn Thuỳ Linh

MARF04

31231020884

View

36

6759

Mai Phan Minh Trân

DH49ASEF01

31231020432

View

37

6872

Đặng Gia Huy

IBUF08

31231026137

View

38

6826

Nguyễn Ngọc Bảo Linh

IBUF06

31231025136

View

39

6981

Cao Võ Quang Thắng

IBUF01

31231026152

View

40

6985

Le Tuyet Loan

WSB 14.0.2

24006421

View

41

6802

Trịnh Trần Phước Quang

PWB 14.0.3

23004965

View

42

6881

Nguyễn Ngọc Như Ý

DH49ASEF01

31231020556

View

43

6870

Đặng Lê Vân Thảo

DH49FINF01

31231020608

View

44

7038

Lê Nguyễn Nhật Vy

PWB 14.0.3

23006313

View

45

6920

Lam Dieu Tam

DH49MARF03

31231026910

View

46

6860

Nguyễn Bá Tuấn

DH49IBUF05

31231025730

View

47

6999

Trần Nhật Phương

DH49IBUF05

31231025119

View

48

7020

Trần Duy Nam

ASEF01

31231021040

View

49

6899

Nguyen Minh Hang

PWB14.2

23004854

View

50

6963

Lê Nhựt Phú

IBUF01

31231023464

View

51

6794

Pham Le Minh Khue

WSB 14.0.3

23005546

View

52

6946

Vũ Thái Bình

IBUF02

31231022900

View

53

6912

Nguyễn Phương Thành

DH49MARF02

31231027335

View

54

6820

Mai Lê Trúc Anh

Mar03

31231027902

View

55

6905

Nguyễn Thành Nghĩa

IBUF07

31231024721

View

56

6916

Nguyễn Đỗ Lam Khuê

DH49IBUF02

31231023745

View

57

6967

Trần Thị Mỹ Tú

DH49MARF03

31231020137

View

58

6970

Phạm Mai Bảo Ngân

DH49IBUF06

31231021999

View

59

6977

Phạm Kim Loan

DH49MAR01

31231021386

View

60

6975

Phùng Hà Thu Giang

DH49MARF101

31231027841

View

61

6901

Hồ Anh Thư

WSB 14.0.3

23006200

View

62

6784

Lê Trương Bảo Ngọc

DH49IBUF02

31231026686

View

63

7029

Thân Thiệu Thùy Linh

DH49MARF01

31231027890

View

64

6769

Võ Lê Mai Thảo

DH49MARF01

31231024123

View