RESPECT
INTEGRITY
RESPONSIBILITY
PROACTIVE
COOPERATION
GOAL-ORIENTED

Bên cạnh những người bạn trong công việc, ET-ers còn xem nhau như là những người anh em trong một đại gia đình.

Mặc dù mỗi thế hệ đều có những cá tính, những màu sắc riêng phong phú và đa dạng, các thành viên đại gia đình ISB Event Team đều có chung một tình yêu to lớn và khao khát cống hiến xây dựng một Ban Phong Trào Đoàn Viện ISB ngày càng lớn mạnh.

Mặc dù mỗi thế hệ đều có những cá tính, những màu sắc riêng phong phú và đa dạng, các thành viên đại gia đình Event Team đều có chung một tình yêu to lớn và khao khát cống hiến xây dựng một Ban Phong Trào Đoàn Viện ISB ngày càng lớn mạnh.