169.000 

Áo Hello ISB là áo truyền thống của sinh viên viện ISB.